"Ако сега не ям, ще ми стане нещо" - Типично shorts

Типично