Венци Такев И Ибро Лолов Ходя сам

Ходя си самичък, аз съм циганско дете. Земята ми е майка, слънцето ми е брат.
Не ме бийте с дърво, бийте ме с камъни. Аз съм циганско дете и нямам баща.
Бият ме, аз бягам.
Кажи ми господи къде да ида?
Земята ми е майка, слънцето ми е брат.

qhve