Пет от най-масовите и емблематични протести от 1990 г. до днес

29 ноември 1990, 17-20 май 1994, 14 януари – 4 февруари 1997, 24 септември – 4 ноември 2007, декември 2008 – март 2009...

newito