В СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ /част 67/. Елена - Горна Оряховица

17.06.2021 г.
Пътуване с автобус от Елена до Горна Оряховица през Златарица, Мерданя, Драгижево и Лясковец.

gwlahliev