Smart Wars еп.3 Бъдещето на Интернет или Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) е концепция, в която всяко едно устройство с някакъв вид свързаност ще се превърне в част от глобалната интернет мрежа. Венци Димитров и Любомир Дуцолов /@Luba6ky/ ще обсъдят положителните и отрицателните страни на това: http://goo.gl/VxRnf7; Directed & Edited by @nikolainikoloff & @Luba6ky

smartnews