Осем актриси, осем държави, осем езика в пиесата - "Виктория"

TV Evropa