ПЪТУВАНЕ ИЗ ЗАПАДНИТЕ РОДОПИ /част 24/. НЕДЕЛИНО

18.08.2021 г.
Разходка до Неделино.

gwlahliev