Tokio Hotel - Love Is Dead = Превод

Еми тва е една яка песен с убийствен текст

gotinamadama