VBox7 logo

I never meant to start a war + Justin & Miley (описание)

Клипа е за състезанието на Мими.:3 Може да гласувате за мен тук -> http://mimiseditorscontes.weebly.com/group-1.html + Лурикса, дет' съм го гледала е бил грешен и вместо 'in' съм писала 'win', ugh.-.- own for xxmuffinxx