Служители в обществения транспорт в Гърция обявиха национална стачка на 26 ноември

TV Evropa