Длъжници губят пари и имоти заради закрити съдебни заседания, без да имат шанс да върнат дължимото

TV Evropa