Вечерница - Елисавета Багряна

"... Вечернице - предвестнице, вечернице - царице,
кандило пред всевечния иконостас..."

deia68