ПЪТУВАНЕ ИЗ ЗАПАДНИТЕ РОДОПИ /част 29/. ПЕЩЕРА

06.10.2021 г.
Разходка до Пещера.

gwlahliev