Спасяването на къщата на Рьорих в Монголия

Salvaging the Roerich House, Mongolia

vesali