"5 минути София" - Национален археологически музей

Веднага след освобождението през 1878 г. са го наричали просто Отдел за ценности към новосъздадената библиотека в София. През 1892 г. е преобразуван в Народен музей, а през 1909 г. вече се нарича Народен археологически музей. В наше време музеят е същински трезор - пазител на миналото на днешните български земи.

Историята на самия музей е част от създаването на младата българска държава през 1878 и 1879 г.

fiveminutessofia