Машина на деня!

Снегопочистваща машина яде сняг!

danino29