Ицака МС фт. Z&S - Кукли галил съм

Ицака МС фт. ЗС - Кукли галил съм! Със съдействието на Стоян Стоянов и Христо Христов(видео и текст) и на Аномал - музика!
https://soundcloud.com/itsaka84/itsaka-ms-ft-zs-kukli-galil-sm
Текст идея и организация - Ицака МС - https://www.facebook.com/itsaka84 - за контакти и поръчки на новият двоен албум и участия!!
https://www.youtube.com/watch?v=bDp1sJ59vzA - ю-туб канал

itsaka_records