Лидерите на страните от НАТО приеха съвместно изявление, в което очертават пътя пред алианса до 2030

TV Evropa