Тема Х- Отравянето на Био-терена и модифицирането на генома са целите на измамата Ковид-19– Живеем в

sthamanuviro