* Превод * Седем Смъртни гряха ...

Всеки път, когато си помисля, че не мога да те обичам, повече от това ..ти ми показваш, че не е вярно !!!

bird_y