(смях) Последните 7 дни на Бойко Борисов в 60 секунди

kasabira