Трансформатор и светодиоди работят със статично електричество

Tр.230/7.5v. 0,5va. LED 12v max

todor brassmonger