VBox7 logo

Condemned Criminal Origins on Hard - Chapter Ten Processing Center

28 28.06.2016 Инфо

Всеки чаптър е записан на макс трудност целия без започване на играта от предишен "Сейв" Като цяло изключително лесен сървайвър с изключение на последния чаптър, меко казано ми строши нервичките хмм!