VBox7 logo

Когато Бог се докосне до децата

В песента се пее:Давам Ти сърцето си и душата си.Както тези деца усещат присъствието на Бог, така всеки един може да го усети.Стига да повярва,че Исус Христос е Божия Син и че Той е умрял за греховете му!