Български Транспортен Вестник

Това филмче показва този вестник на хората, които не го познават. Този вестник е интересен за професионално ангажирените в транспортния бизнес. Гледайки филмчето е все едно да разглуждате заедно с нас вестника.

stankoj