Президентът започва консултации с политическите сили

TV Evropa