Спец. Еколог - Професионална гимназия по химични и хранителни технологии - гр.пазарджик

Професия ''Екология и опазване на околната среда'' - 11б клас, при Професионална гимназия по химични и хранителни технологии - гр.Пазарджик

marincetyyy