Скандау - Ритъмъ

www.facebook.com/GrupaSkandaU
Музика и аранжимент: Бате Пешо
Микс и мастер: Studio Buster
Текст: СкандаУ
Видео: Eclipse Videos
www.facebook.com/EclipseVideos
www.facebook.com/SelectMusicMedia
Booking info: www.smm.bg

selectmusicmedia