Шотландски еко рай

международно известното
екологично общество
финдхорн в шотландия
стартира първата в
европа органична система
за чистене на отпадни води,
използвайки само живи
растения и цветя.

ecovege