"Пърсивиърънс" ще търси седиментни структури, които ще са доказателство за живот на Марс

TV Evropa