Последните ни дни като клас...

В час по биология ко прайхме... играхме на музикален стол... бяхме просто уникални...

roni_cat