Упражнение По Цитология (декапитация)

Декапитация на мишка с цел изследване на черния дроб

vankata_6