Мажоретките закриват Коледения концерт на 1. Аег 2009

Мажоретките закриват Коледния благотворителен концерт на 1. АЕГ 2009 с танца си озвучаван от оркестъра на училището.

marioni95