Cartoon Network Латинска Америка – Гъмбол, не ми отваряй подаръците! (реклама, 2015)

Запис: CN Bumpers (YouTube)

BlooMаc