Делян "Dido" Димитров 2014.

Delyan Dimitrov is back, and he is stronger than ever.
Делян Димитров се завърна, и е по-силен от всякога.
Надявам се да ви хареса.

ceko3run