Видео клип по известнада песен на Aswad - "Shine"

lenylucky