Слънцето създаде “Айфелова кула”

Фотографът Горан Странд е забелязал странно формирование на повърхността на Слънцето, докато е правел снимки в задния си двор в Швеция. Става въпрос за слънчев протуберанс - йонизиран газ, който се изхвърля от повърхността на звездата. За първи път това явление е наблюдавано през 1733 година.

TV Evropa