Рибар Улови Чудовище В Амазонка Арапайма

Арапаймата е най-големия представител на сем. Arapaima gigas и е най-голямата сладководна риба. Обитава Южна Америка в руслото на река Амазонка и басейна на река Гвиана. В Бразилия, където се среща, тя е известна още под името пираруку. Според едни данни тя достига 2,4 м на дължина, а на тегло до 90 кг, според други – до 4,6 м дължина и 200 кг тегло. Предната, по-голяма част от тялото на арапаймата е маслинено-зелено, а на нивото на нечифтните перки придобива червеникав оттенък, засилващ се към края на опашката, която е оцветена в тъмно червено. Тялото й е покрито с големи релефни люспи.Тази риба расте изключително бързо - при благоприятни условия може да нараства с 5 см на месец. Въпреки големите си размери арапаймата е много грациозна и е високо ценена като аквариумна риба, но е пригодна само за големи демонстрационни аквариуми и басейни. В повечето големи аквариуми обаче й се носи славата на труден за отглеждане обект. Работата е в това, че арапаймата се стреми да се движи в права посока и със сила се удря в стените на аквариума, което нерядко става причина за гибелта й. Частичен изход от това положение бил намерен в пускането на други риби да съжителстват с арапаймата и които тя преследва, движейки се по този начин в кръг. най-добрата “примамка” в случая се оказала южно-американската арована, обитаваща същите естествени водоеми, като арапаймата.

sosos666