Нане цоха

Альонка Бузильова с песента от филма " Таборът отива към небето ". Превод за пръв път в сайта.

qpon4est