Преслава - Без теб ( Без логото на Планета )

sneaky