Антифашистката Борба В България

Епизод от антифашистката борба на българския народ 1923 - 1944г.

ggpp