VBox7 logo

инж. Димитър Белелиев Българско национално радио Хоризонт

111 21.12.2012 Инфо

Инж. Димитър Белелиев, Председател на СД на ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД за състоянието на трафопостовете в интервю за БНР Хоризонт