Умели ловци , точност и работа в екип !!!

ellement