Ку-ку Презареждане Образуванието 1част

Ку - Ку Презареждане Btv Action събота 13.30
Поради липса на алтернатива, екипът на предаването Ку-Ку Презареждане реши да открие собствен университет. Историята на Първи селски университет (ПСУ) е кратка, защото финансиране за развитието му така и не се

kuku_reloading