1.2 Откриване

29.11.2009 в гр. Варна Национална младежка организация АТАКА Варна организира историческа
лектория "Български корени на световната цивилизация".
Първи цикъл "Балканите - люлка на цивилизацията".

centarnachalo