Представяне на изданието "Годишникъ" на платформа "Консерваторъ" - част II

TV Evropa