Иван Иванов- Стихове- Спомен За Учителя

Нека тези прекрасни стихове на Иван Иванов са поздрав за учителите които ни дават нови знания и ни водят в дебрите на познанието.Това е и подаръкът ми към Иван Иванов който е не само прекрасен лирик но и чудесен учител с голямо сърце.

vesi653