Полша и Унгария продължават да блокират приемането на общия европейски бюджет

TV Evropa