Бозе - Айнщайнова кондензация

Кондензацията на Бозе-Айнщайн е агрегатно състояние на физична система от бозони с температура много близка до абсолютната нула. Свръхохладените атоми изпадат в квантово състояние, при което квантовите ефекти стават видими на макроскопично ниво.

antaress