Николай Димитров - Несебър и Созопол сключиха примирие

Традиция да се подписва мирен договор между Несебър и Созопол се заражда в началото на 90-те години, когато тогавашните управници разбират, че след приключването на войната между двата полиса, преди 22 века, така и не е било подписано примирие. За това, м